Volg de activiteiten en blijf op de hoogte via de facebookpagina van MAD IJssel! Sponsors Om de activiteiten voor de wijk Schenkel te kunnen organiseren is vaak een hoop nodig. Gelukkig kunnen we voor de organisatie gebruik maken van subsidies die door de gemeente beschikbaar worden gesteld. Toch is het bij elke activiteit noodzakelijk om ieder dubbeltje om te draaien. Naast de kosten voor de ‘zichtbare kant’ van een activiteit zijn er ook vaak allerlij ondersteunende voorzieningen nodig zoals stroom, vervoer van materiaal en veiligheids-voorzieningen. Helaas zijn dit vaak de grootste kostenposten en blijft er maar een beperkt budget over voor de activiteiten. Naast de subsidie die we van de gemeente ontvangen vragen we ook een bijdrage van de deelnemers aan activiteiten. Deze bijdrage verschilt per activiteit. Maar om de activiteiten voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te maken willen we de deelnemerbijdrage zo laag mogelijk houden. Het geld dat de stichting hiermee ontvangt wordt opgenomen in het basis buget van een activiteit en wordt ook gebruikt voor de noodzakelijke onderdelen. En dat is alleen nog maar het financiele plaatje voor de daadwerkelijke activiteiten. De kosten die niet onder een activiteit vallen zoals een opslagruimte voor materiaal vallen buiten het budget dat beschikbaar is vanuit de subsidie en deelnemersbijdragen. Deze kosten moeten elk jaar betaald worden door alle eindjes aan elkaar te knopen. Alle hulp, zowel van vrijwilligers, de gemeente als sponsors is dus altijd hard nodig. Of het nu gaat om een financiele bijdrage of het beschikbaar stellen van materiaal of voorzieningen, met elk beetje extra kunnen we weer iets extra’s tijdens de activiteiten doen! Wilt u helpen, laat ons dit dan weten!  Wilt u meer informatie over wie we zijn, wat we doen en  over wat MAD IJssel voor u terug kan doen? Bekijk dan de bijlagen hiernaast! Ik wil sponsoren! Wie zijn we en wat doen we Informatie voor sponsors Info/ga naar: